Cursus Mindful Opvoeden

Allemaal aan de lader

Het opvoeden en groot brengen van kinderen kan één van de mooiste periodes van ons leven zijn. Toch brengt het bij veel mensen ook nieuwe stress met zich mee.

De cursus 'Mindful Opvoeden' kan jou als ouder helpen om met deze stress om te gaan. Mindfulness leert ons aanwezig te zijn bij onze volledige ervaringen, zowel de positieve als de negatieve, en deze te erkennen en te aanvaarden. Wanneer we onze reacties als ouders erkennen en aanvaarden, en niet veroordelen, kunnen we een vriendelijkere en meer meedogende houding ten opzichte van onszelf en onze kinderen ontwikkelen.

Dit betekent dat je door middel van ademhalingsmeditatie meer bewust wordt van je eigen reactiepatronen en leert anders te reageren op je kind in bepaalde situaties.

Tijdens de cursus 'Mindful Opvoeden' leer je als ouder mindfulnessvaardigheden op jezelf toe te passen en op de manier waarop je je kinderen opvoedt. 'Mindful Opvoeden' kan helpen om:
 - beter voor jezelf als ouder te zorgen
 - meer empathie en mededogen voor jezelf en uw kind(eren) te ontwikkelen
 - lastige emoties bij jezelf en je kind(eren) te verdragen
 - conflicten met je kind beter op te lossen
 - een sterkere band met je kind te ontwikkelen

Na iedere bijeenkomst ga je thuis met de oefeningen en vaardigheden aan de slag middels een werk- en informatiemap. Tijdens de cursus is er ruimte om ervaringen en adviezen uit te wisselen met andere ouders.

 

Praktische informatie:


De cursus 'Mindful Opvoeden' bestaat uit 5 bijeenkomsten die plaatsvinden op de volgende data:

 dinsdag 14 september 2021

 dinsdag 21 september 2021

 dinsdag 28 september 2021

dinsdag 5 oktober 2021

dinsdag 12 oktober 2021

Eventueel wordt er in overleg met de deelnemers een terugkombijeenkomst gepland.

Tijd: 19:30 - 21:30 uur
Locatie: Centrum voor Jeugd en Gezin Edam-Volendam aan de Wieringenlaan in Volendam (Let op: ingang Vogelzand 25) Tenzij het RIVM anders besluit.

Kosten

Aan deze cursus zijn geen kosten verbonden voor de inwoners van de gemeente Edam-Volendam.

Aanmelden

Klik hier om aan te melden.

Voor wie? Wanneer Locatie
Ouders met kinderen 0-23 jaar 14 september
19:30 tot 21:30
CJG Edam-Volendam