Cursus Peuters

Peuter

Peuters worden steeds zelfstandiger en willen de wereld ontdekken. Ze krijgen een eigen wil en gaan zich meer verzetten tegen de wensen van de ouders. Hoe kunnen ouders daarmee omgaan?

‘Peuters’ is een preventieve en praktische cursus waar alle ouders met kinderen in de leeftijd van 1 tot 4 jaar met ‘lichte’ opvoedvragen aan mee kunnen doen. In de cursus krijgen ouders opvoedingsvaardigheden aangereikt zoals steunen, stimuleren en sturen. Onderwerpen als dwars gedrag, eten, slapen en zindelijkheid komen aan bod.

Na iedere bijeenkomst ga je thuis met de vaardigheden aan de slag middels een werkmap. Tijdens de cursus is er ruimte om ervaringen en adviezen uit te wisselen met andere ouders.

Praktische informatie

De cursus 'Peuters' bestaat uit 4 bijeenkomsten en een terugkombijeenkomst.

Cursusdata:     Dinsdag 11 mei, 18 mei, 25 mei en 1 juni 2020
Tijd:                 19:00 - 21.00 uur (inloop vanaf 18:50 uur)
Locatie:           CJG Edam-Volendam, Wieringenlaan 1a (ingang Vogelzand 25) te Volendam, tenzij het RIVM anders besluit.

Het is van belang dat je zo veel mogelijk bij de bijeenkomsten aanwezig bent.

Voor de deelnemers uit de gemeente Edam-Volendam zijn er geen kosten aan de cursus verbonden.

Aanmelden

Klik hier om je aan te melden.

Voor wie? Wanneer Locatie
Ouders met kinderen 1-4 jaar 11 mei
19:00 tot 21:00
CJG Edam-Volendam