GGD start groot gezondheidsonderzoek onder jeugd

Social Media

GGD Zaanstreek-Waterland voert in september en oktober de Gezondheidsmonitor Jeugd uit. Dit onderzoek met digitale vragenlijsten over de gezondheid, het welzijn en de leefstijl van middelbare scholieren in klas 2 en 4, vindt één keer in de vier jaar plaats.

Alle landelijke GGD-en voeren de Gezondheidsmonitor Jeugd op dezelfde wijze uit. Hierdoor is het mogelijk om de resultaten op landelijk, regionaal en (waar mogelijk) gemeenteniveau te vergelijken en bovendien gezondheidskansen te signaleren. Alle scholen voor regulier voortgezet onderwijs in de regio Zaanstreek-Waterland nemen deel aan dit onderzoek.

De GGD voert de Gezondheidsmonitor Jeugd uit in opdracht van gemeenten en het ministerie van VWS en werkt hierin samen de GGD GHOR Nederland en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). GGD Zaanstreek-Waterland geeft hiermee uitvoering aan de wettelijke taak van gemeenten om de gezondheidstoestand van de jeugd te monitoren.

Resultaten input voor gezondheidsbeleid

De resultaten van de Gezondheidsmonitor Jeugd 2019 zijn halverwege 2020 beschikbaar en bieden een overzicht van de gezondheid, het welzijn en de leefstijl van Nederlandse jongeren. Mede op basis van deze resultaten ontwikkelen het Rijk en de gemeenten landelijk en lokaal beleid, om de gezondheid en leefstijl van jongeren te bevorderen. Deelnemende scholen ontvangen al in april/mei de resultaten voor hun school en kunnen daarmee op schoolniveau aan de slag.

Gezondheidsmonitor Jeugd 2015: 1 op de 9 jongeren worden gepest

In 2015 beantwoorden bijna 100.000 leerlingen van 377 scholen in het regulier voortgezet onderwijs vragen over hun gezondheid, psychosociaal welzijn, gebruik van sociale media, gamen, pesten, sporten, roken en drinken. Eén van de uitkomsten uit deze monitor was dat 1 op de 9 jongeren wordt gepest op school. Scholen en GGD-en hebben hierop samen beleid tegen pesten ontwikkeld. De overige resultaten kunt u bekijken via de website Monitor Gezondheid.

Lees hier meer over de Gezondheidsmeter