Aanbod partners

fam

CJG edam volendam

Kernpartners CJG Edam-Volendam

Het CJG werkt nauw samen met organisaties die te maken hebben met kinderen en ouders. Deze samenwerking zorgt ervoor dat kinderen, jongeren en ouders zo snel en efficiënt mogelijk geholpen kunnen worden. 

Hieronder vindt u een overzicht van alle kernpartners.
              ___________________________________________________________________

GGD logo

GGD Zaanstreek-Waterland

Basis Jeugd GGZ

De Basis Jeugd GGZ van het voorliggend veld is gevestigd in het Centrum voor Jeugd en Gezin en bestaat uit meerdere kinder- en jeugdpsychologen/orthopedagogen. Zij bieden laagdrempelige, kortdurende psychologische hulp voor kinderen, jeugdigen en hun ouders. Het kan hier gaan om een hulptraject gericht op angst, somberheid, een laag zelfbeeld, emotie-regulatieproblemen, enkelvoudig trauma, schoolweigering, etc. Deze hulptrajecten kunnen met het individuele kind zijn en/of ouders. Verder betrekken ze graag school bij het hulptraject. Als het onduidelijk is wat een kind nodig heeft, dan wordt diagnostiek ingezet om deze vraag in kaart te brengen.
Ze zetten evidenced en practiced based methodieken in vanuit de cognitieve gedragstherapie, ouderbegeleiding/mediatietherapie, EMDR en elementen van FloorPlay.

Ouders en jeugdigen kunnen ook doorverwezen worden voor consultatie. Dit zijn een of twee gesprekken om de hulpvraag te verduidelijken, een ernsttaxatie te maken en samen te kijken welke hulp passend is. Collega’s en verwijzers kunnen met hun vragen terecht voor een collegiale consultatie.

 Gaat het om een kind dat langer dan twee weken niet naar school gaat? Het kind wil naar school, maar is te angstig. Dan kunnen ouders (en het kind) met spoed bij ze terecht. Ouders en school worden dan begeleid in hoe de leerling weer naar school te krijgen.

Voor wie?
Kinderen en hun ouders van 6 t/m 20 jaar

Wat
Laagdrempelige, kortdurende psychologische hulp voor kinderen, jeugdigen en hun ouders.

Contact - verwijzing naar de Basis Jeugd GGZ via de huisarts, jeugdarts of medewerkers van het voorliggend veld.

Basis Jeugd GGZ:              Praktijk Thuis en school, Annemiek Savenije
Tel:                                      0648460628
E-mail:                                info@praktijkthuisenschool.nl
Website:                             www.praktijkthuisenschool.nl en www.jggzedamvolendam.nl

GGD Logopediespreekuur

Heeft u vragen, twijfels of zorgen over het praten, eten en drinken van uw kind van 0 tot 4 jaar? Maak dan een afspraak om langs te komen tijdens het logopediespreekuur van het CJG.

GGD Cursussen

De GGD organiseert cursussen en themabijeenkomsten rond diverse (opvoed)thema’s. Denk aan zwangerschapscursussen, JES (Jij en scheiden), Peuters, Omgaan met Pubers, Mindful Opvoeden en Bewust Opvoeden.

Contactgegevens GGD Zaanstreek-Waterland

GGD Jeugdgezondheidszorg

Telefoon             (0299) 748 004

E-mail                 jgz@ggdzw.nl

Website              ggdzw.nl

GGD Logopedie

Telefoon            (0299) 748 004

E-mail                logopedie@ggdzw.nl

GGD Opvoedondersteuning

Website             opvoedspreekuur.nl

              ___________________________________________________________________

Logo Edam Volendam

Leerplicht

Alle kinderen tussen 5 en 16 jaar die in Nederland wonen zijn leerplichtig. Voor jongeren tussen 16 en 18 jaar is er de kwalificatieplicht. Heeft u vragen over leerplicht, dan kunt u contact opnemen met de gemeente.

Contactgegevens leerplicht (gemeente Edam-Volendam)

Telefoon            (0299) 398 398

E-mail                info@edam-volendam.nl

Website              edam-volendam.nl

              _______________________________________________________________ 

Logo Levvel

 

 

Levvel Schoolmaatschappelijk Werk (SMW)

Sommige kinderen hebben extra zorg en aandacht nodig. Alle scholen bieden deze kinderen schoolmaatschappelijke werk aan. Soms is één gesprek of een advies aan ouder, kind of leerkracht al voldoende. In andere gevallen zijn meerdere gesprekken nodig.  

Het SMW verzorgt ook trainingen die de sociale vaardigheid (SoVa) van kinderen vergroot. Wilt u meer informatie over het SMW of de SoVa trainingen? Dan kunt u contact opnemen met de schoolmaatschappelijk werker van de school van uw kind.

Contactgegevens Levvel

Telefoon             (020) 540 0500

E-mail                 info@levvel.nl

Website              levvel.nl

            ___________________________________________________________________

Logo Link

 

L!NK jongerenwerk

  • Coaching:  laagdrempelige begeleiding.
  • Openbare Orde en Veiligheid: verkennen van signalen in een specifieke wijk door de ambulant jongerenwerkers.
  • Preventieprojecten: voorlichting, ludieke acties en trainingen.
  • Welzijn: ondersteunen van jongeren bij opzetten activiteiten en projecten.

Contactgegevens L!NK

Telefoon             (06) 3320 3157

E-mail                 info@linkprojecten.nl 

Website              linkprojecten.nl

          ______________________________________________________  

 Logo MEE

Mee begeleiding op maat 

Ieder kind wil gewoon meedoen, ook als het een beperking heeft. Zoals bijvoorbeeld een chronische ziekte, ADHD of autisme. Soms is hier begeleiding bij nodig. MEE Amstel en Zaan biedt informatie, advies en ondersteuning op maat. Een cliëntondersteuner bekijkt samen met u wat er nodig is, zodat u zelf weer verder kunt.

Contactgegevens MEE Amstel en Zaan

Telefoon             (020) 512 7272

E-mail                 informatie@mee-az.nl

Website              mee-az.nl

             _____________________________________________________  

 

SMD Zaanstreek-Waterland                              Logo de SMD

De SMD, voor een inclusieve samenleving

Iedereen moet kunnen meedoen. Heel Zaanstreek-Waterland is erbij geholpen dat inwoners actief en volwaardig kunnen participeren in hun eigen omgeving. Daarom stimuleert, ondersteunt en helpt de SMD jongeren, volwassenen, senioren en gezinnen die even vastlopen of op zoek zijn naar contact, een goede dagbesteding of professioneel advies. De SMD maakt werk van een inclusieve samenleving in Zaanstreek-Waterland.

Contactgegevens de SMD

Telefoon             (075) 206 0011

E-mail                 info@desmd.nl

Website              desmd.nl

            _____________________________________________________  

 

VTO VroeghulpVTO Vroeghulp

 

VTO staat voor Vroeg Tijdige Onderkenning van ontwikkelingsstoornissen. VTO is er voor ouders van kinderen van 0 tot en met 6 jaar die zich zorgen maken over de ontwikkeling van hun kind. En voor ouders die begeleiding nodig hebben bij het afstemmen van onderzoek en hulpverlening. Wilt u informatie of zich aanmelden? Dan kunt u terecht bij één van de coördinatoren van VTO-Vroeghulp via GGD Zaanstreek-Waterland, afdeling Jeugdgezondheidszorg.

Contactgegevens VTO Vroeghulp

Telefoon             (075) 651 8340

E-mail                 vtovroeghulp@ggdzw.nl  

website               integralevroeghulp.nl

              ___________________________________________________________________

 

 

JGGZ Edam-Volendam

De Jeugd GGZ van de gemeente Edam-Volendam bestaat uit kinder- en jeugdpsychologen die Generalistische Basis GGZ bieden. De kinder- en jeugdpsychologen bieden laagdrempelige, kortdurende behandeling aan kinderen, jeugdigen en hun ouders. Te denken valt aan hulp bij een negatief zelfbeeld, (faal-)angst, boosheid, somberheid, omgaan met stress of verwerken van een negatieve ervaring.

De behandeling kan bestaan uit individuele therapie en/of ouderbegeleiding. Een verwijsbrief is nodig. Hiervoor kunt u terecht bij de jeugdarts van het CJG of uw huisarts.

Contactgegevens Jeugd GGZ

Telefoon             06 - 21 31 17 25

E-mail                 jggz@edam-volendam.nl

Website              Jeugd GGZ

              ___________________________________________________________________

Hulp nodig of vragen?