Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE)

mom and son

Op alle peuteropvang-locaties in de gemeente wordt aandacht besteed aan de taalontwikkeling. De woordenschat van jonge kinderen groeit in een zeer hoog tempo. Kinderen tussen de 4 en 22 maanden leren per dag gemiddeld drie nieuwe woorden. Het is goed om, voordat je kind naar school gaat, al te werken aan het vergroten van de kansen van je kind.

Extra aandacht

Er zijn ook kinderen die wat extra aandacht kunnen gebruiken. Om hier goed op in te kunnen spelen zijn alle pedagogisch medewerkers op de peuteropvang extra opgeleid met een VVE-module en hebben zij een certificaat behaald dat hun taalniveau aantoont. Alle pedagogisch medewerkers die werkzaam zijn binnen de VVE moeten namelijk over taalniveau 3F beschikken. De groepen waarin extra wordt ingezet op taal, ook wel de VVE-groepen genoemd, zijn leuke, leerzame groepen. Kinderen worden op een speelse manier gestimuleerd in hun ontwikkeling. In de VVE-groepen wordt individueel of in kleine groepjes speciaal aandacht gegeven aan de taalontwikkeling van uw kind. Daardoor wordt hun taalkennis beter. Dit is belangrijk voor een goede start op de basisschool.

Het is niet voor alle kinderen noodzakelijk om gebruik te maken van de VVE. Op het consultatiebureau in het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) wordt gekeken of het nuttig is voor een kind om van dit aanbod gebruik te maken. Voorwaarden om geplaatst te worden zijn onder anderen een achterstand in de taalontwikkeling van het kind en/of de taal die thuis wordt gesproken. Op de peuteropvang zitten niet alleen maar kinderen die mogelijk een achterstand kunnen oplopen. Daarna wordt voorkomen dat kinderen apart opgroeien en het bevordert het van elkaar leren.

Speciaal programma

Binnen de VVE wordt er gewerkt met een speciaal programma dat erkend is door het Nederlands Jeugdinstituut (NJi). Deze programma's kunnen ingezet worden in de Voor- (peuter- en kinderopvang) en Vroegschoolse (groep 1 en 2 van de basisschool) Educatie, ook wel VVE genoemd. De peuteropvang van de Club- en Buurthuiswerk (CBW) gebruikt "Piramide"en de peuter- en kinderopvang van Berend Botje gebruikt "Startblokken".

Beide programma's zijn gericht op de totale ontwikkeling van jonge kinderen. De methodes geven kinderen spelenderwijs een stevige basis waar op de basisschool op voortgebouwd kan worden. Binnen die methodes is er extra aandacht voor de taalontwikkeling van uw kind. Een goede basis maakt lezen en schrijven op latere leeftijd makkelijker.

Ontwikkeling

Elk kind wordt gevolgd tijdens zijn of haar ontwikkeling. Aan de hand van specifieke aandachtspunten observeert de groepsleiding het gedrag van alle kinderen. Dat doen de leidsters door met de kinderen in gesprek te gaan en een spelletje te spelen. Hierbij gaat het vooral om te zien of de peuter zich in positieve zin ontwikkelt en op welke terreinen hij of zij extra aandacht nodig heeft.

Ouderbetrokkenheid

U wordt op de hoogte gehouden van activiteiten en ontwikkelingen van uw kind. Soms wordt u ook uitgenodigd voor een activiteit met uw kind op de opvang. Vaak komen kinderen enthousiast thuis en vertellen ze iets over een thema waar op de peuteropvang aandacht aan besteed is. Het helpt enorm als u thuis dan verder in gesprek gaat met uw kind over dit onderwerp. Daarnaast worden er gratis, voor alle ouders, bijeenkomsten georganiseerd om u extra te informeren over hoe u thuis met uw knd aan de slag kunt om de ontwikkeling extra te stimuleren. Deze bijeenkomsten hebben elke keer een ander onderwerp, waardoor het altijd interessant is om er bij aanwezig te zijn.

Kosten

De gemeente en het Rijk vinden dat peuteropvang en VVE de kansen va nuw kind op een succesvolle schoolcarrière vergroot. Als u als ouders/verzorgers werkzaam bent, kunt u een kinderopvangtoeslag aanvragen bij de Belastingdienst. Wilt u weten of u in aanmerking komt voor kinderopvangtoeslag, kijk dan op www.belastingdienst.nl/toeslagen. In andere gevallen draagt de gemeente bij in de kosten, maar let op: in beide gevallen betaalt u voor de twee dagen peuteropvang een (meestal kleine) eigen (ouder)bijdrage.

Als uw kind extra aandacht krijgt (VVE) en 4 dagdelen naar de peuteropvang gaat, zijn er voor u geen extra kosten verbonden aan de twee extra dagen. Die betaalt de gemeente voor u. De reden hiervoor is dat het heel belangrijk is dat alle kinderen op ongeveer hetzelfde niveau aan het basisonderwijs beginnen. De VVE is dus écht bedoeld om kinderen een extra zetje in de rug te geven en te zorgen dat zij op het basisonderwijs goed mee kunnen komen. Wilt u weten hoe het met de kosten zit in uw situatie, laat u dan bij de inschrijving van uw kind goed informeren door de organisatie waarmee u een contract afsluit over de opvang an uw kind.

Een voorwaarde is dat uw kind het hele programma volgt en voor vier dagdelen wordt ingeschreven. Daarnaast is het ook verplicht om de informatiebijeenkomsten als ouder bij te wonen. het is namelijk ontzettend belangrijk om ook thuis extra aan de slag tre gaan met de taalontwikkeling van uw kind.

Kom eens langs

Ouders zijn altijd welkom om eens te komen kijken hoe het bij de peuteropvang in zijn werk gaat en om eens een paar uurtjes mee te draaien. Regelmatig is er 's morgens of 's middags gelegenheid voor ouders om een kopje koffie of thee te drinken en mee te praten en om te kijken hoe uw kind het ervaart op de groep. U bent van harte welkom. Aarzel niet, maar stap gewoon eens binnen.

Meer informatie

voor meer informatie kunt u altijd terecht bij één van onze aanbieders:

CBW Edam-Volendam

Website: www.cbwedamvolendam.nl

Telefoonnummer: 0299-363328


Berend Botje

Website: www.berendbotje.nl

Telefoonnummer: 088-2337000

Vragen?

Heeft u vragen over de Voor- en Vroegschoolse Educatie? Neem dan contact op met het Centrum voor Jeugd en Gezin.

Centrum voor Jeugd en Gezin Edam-Volendam

Wieringenlaan 1a

1132 MB  Volendam

Telefoon: 0299-398398 (Gemeente Edam-Volendam)

Telefoon: 0299-748004 (GGD Zaanstreek-Waterland)

E-mail: cjg@edam-volendam.nl

 

Hulp nodig of vragen?