Maak zittenblijven bespreekbaar

Maak zittenblijven bespreekbaar

Je kind is blijven zitten en moet nu afscheid nemen van zijn of haar oude klasgenootjes en zich voorbereiden op het wennen aan een nieuwe klas. Soms schaamt een kind zich voor het feit dat het is blijven zitten en voelt zich hier ontzettend verdrietig door. Hoe help je je kind hiermee om te gaan? 

 

Tweede kans

De beslissing om te kind niet over te laten gaan naar de volgende klas is geen gemakkelijke en wordt meestal in goed overleg met de docent en de ouders genomen. De belangrijkste reden om een kind te laten doubleren (zoals zittenblijven ook wel wordt genoemd) is om een kind de kans te geven om zich op eigen tempo verder te ontwikkelen. Zo hoeft je kind niet noodgedwongen mee te blijven rennen met zijn of haar leeftijdsgenoten. In vrijwel alle gevallen zal een kind na dit jaar weer prima meekomen en uiteindelijk zelfs beter voorbereid verder kunnen naar het voortgezet onderwijs.

 

Niet goed genoeg

In sommige gevallen zijn ouders het niet eens met de beslissing en gaan ze er hard tegenin. In sommige gevallen is die twijfel terecht en moet de zaak door een onafhankelijke commissie worden bekeken om tot een onpartijdig oordeel te komen. In andere gevallen komt die weerstand van ouders voort uit de angst dat hun kind ‘niet goed’ genoeg is of dat ze het zelf ‘niet goed’ hebben gedaan. Hun frustratie uit zich in woede en hoewel dat begrijpelijk is, maakt dit het voor een kind nog moeilijker om te accepteren dat het helemaal geen schande is om te blijven zitten. Terwijl het toch echt niets zegt over hoe slim je kind is of welke kansen het op latere leeftijd wel of niet gaat krijgen. 

 

Verschillende reacties

Wanneer je kind te horen heeft gekregen dat het blijft zitten, kan hij of zij op heel veel verschillende manieren reageren. Het wordt door sommige kinderen ervaren als een van de ergste dingen die ze zou kunnen overkomen. Zij kunnen het gevoel hebben te falen, zich schamen en hierdoor erg verdrietig of boos zijn. Andere kinderen zijn wat gemakzuchtiger en maken zich er niet echt druk om. Vaak is dit trouwens ook een van de redenen dat ze blijven zitten. In dat geval is het goed om te achterhalen waar dat gebrek aan motivatie vandaan komt. 

 

Een frisse start

Hoe jouw kind ook reageert, het belangrijkste is om je kind te blijven steunen. Waarschijnlijk heb je al regelmatig gesprekken met je kind gehad over de vorderingen op school en soms zullen die gesprekken niet altijd leuk zijn geweest. Nu is het vooral goed om uit te gaan van een frisse start en met hoop naar de toekomst te kijken. Motiveer je kind om door te zetten en maak plannen over hoe het komende jaar beter kan gaan. 

Besef dat het geen enkele zin heeft om je kind te straffen of op andere manieren onder druk te zetten. Juist wanneer je kind naar eigen gevoel gefaald heeft,  heeft hij of zij de steun van thuis hard nodig en wil voelen dat het bij jou hiervoor terecht kan. 

Ga ook met de school in gesprek om te kijken of er extra begeleiding of ondersteuning nodig en beschikbaar is.