Meldpunt voor vuurwerkoverlast in Edam-Volendam

Oud en Nieuw

Vuurwerkoverlast@edam-volendam.nl is een speciaal door de gemeente geopend meldpunt waar u overlast door vuurwerk kunt melden. Door een e-mail te sturen naar dit meldpunt krijgt de gemeente een beter inzicht in de overlastlocaties door vuurwerk. Ook kunnen de toezichthouders doelgericht en snel worden ingezet.

Brief aan ouders

Ouders met kinderen in de leeftijd tussen de 10 en 18 jaar hebben onlangs een brief ontvangen van de burgemeester. In deze brief worden ouders gewezen op hun verantwoordelijkheid om vuurwerkoverlast, veroorzaakt door hun kroost, tegen te gaan. Ook worden ze gewaarschuwd voor de gevaren van het vroegtijdig afsteken van (illegaal) vuurwerk en de eventuele sancties die daar aan verbonden zijn.

Kort lontje

De gemeente heeft eerder aangegeven rond oud en nieuw een kort lontje te hebben. De gemeente vindt dat er een einde moet komen aan de vernielingen en overlast door het vroegtijdig afsteken van vuurwerk. Daar gaat vanaf nu streng tegen worden opgetreden. De gemeente heeft extra geld uitgetrokken voor handhaving. De officiële tijden wanneer vuurwerk mag worden afgestoken is op Oudejaarsdag vanaf 18.00 uur tot Nieuwjaarsnacht 02.00 uur.

Zie http://www.groot-waterland.nl/2016/12/01/vuurwerkoverlastedam-volendam-nl-meldpunt-voor-vuurwerkoverlast-in-edam-volendam/ voor de originele bron.