Opvoeden is Samenspel

Opvoeden is samenspel

Het is de Week van de Opvoeding. Dit jaar is het thema 'Opvoeden is samenspel' De insteek is om ouders bewust te maken van het feit dat, ook in deze moderne tijd, opvoeden nog steeds iets is dat je samen doet met je buren, de school, je vrienden, je familie. Je doet het dus niet alleen. Ben jij je bewust van het netwerk om je kind?

Vroeger was het vanzelfsprekend

In het Engels is er de uitdrukking ‘It takes a village to raise a child.’ (Er is een heel dorp nodig om een kind op te voeden.) Deze uitdrukking grijpt terug naar een tijd waarin het doodnormaal was dat een kind zich vrij door een kleine gemeenschap bewoog en alle volwassen het kind hielpen, beschermden of corrigeerden waar dit nodig was.

Hoewel dit tot ongeveer 80 jaar geleden vanzelfsprekend was, vergeten we tegenwoordig nog wel eens dat er buiten de ouders, diverse andere invloedrijke personen zich in het leven van een kind bevinden. Denk aan de grootouders, de leerkracht, buren, de oppas/kinderopvang en eventuele hulp- of zorgverleners. Ze zijn allen onderdeel van de opvoeding van een kind, alleen zijn ouders zich daar meestal maar nauwelijks echt van bewust. En als ze zich er wel van bewust zijn, wordt die rol vaak ervaren als bemoeienis in plaats van hulp.

Wie doet er mee?

Stel dat je in kaart zou brengen welke mensen een  actieve rol spelen in het leven van je kind en dat je vervolgens met die mensen gaat kijken hoe zij jouw kind het beste kunnen beschermen, coachen en helpen. Dat zou namelijk betekenen dat je kind alle ondersteuning en mogelijkheden krijgt die hij of zij nodig heeft, dat jij als ouder het niet helemaal in je eentje hoeft te doen, maar dat je wel het overzicht houdt.

Hoewel wettelijk gezien ouders natuurlijk primair verantwoordelijk blijven voor de opvoeding, biedt het actief inzetten van het netwerk de mogelijkheid die zorg te verbreden.

Voorbeeld

Om het wat duidelijker te maken een voorbeeld:

De juf of meester ziet jouw kind ongeveer 6 uur per dag. Die leerkracht heeft dus ontzettend veel zicht op de ontwikkeling van jouw kind en ziet het wanneer je kind niet lekker in zijn vel zit. Probeer dus op regelmatige basis even contact te hebben met de docent van je kind en stel veel vragen. Vertel het de leerkracht ook als er thuis dingen spelen die impact hebben op de concentratie of gedrag in de klas. Door goed te communiceren met de docent, vergroot je kans dat je kind zich zowel thuis als op school gezien en begrepen voelt.

Tip!

Pak een groot vel papier en schrijf de naam van de kind in het midden. Zet daaromheen alle mensen die wekelijks met jouw kind te maken hebben. Maak bij iedereen een vakje waarin je schrijft welke informatie je van hen zou willen krijgen over je kind en waarin je denkt dat jullie kunnen samenwerken om jouw kind te ondersteunen of te motiveren. Neem vervolgens eens contact op met deze personen om dit te bespreken. Je zult zien dat het werkt.

Hulp nodig of vragen?