Agressief gedrag

Wanneer jongeren zich agressief of 'stoer' gedragen, kan dit een houding zijn waarmee ze andere problemen proberen te verbergen of overwinnen. Agressief gedrag kan verschillende oorzaken hebben.

  • Het kan te maken hebben met het karakter van je kind, maar ook met de vrienden met wie je kind omgaat.
  • De oorzaak kan ook liggen in spanningen en stress.
  • Het is ook mogelijk dat je kind moeite heeft om emoties te beheersen. Je kind vindt het moeilijk om alleen met praten een ruzie op te lossen. Als je er niet meer uitkomt, lijkt agressief gedrag de enige oplossing.
  • Verder is het nuttig om naar je eigen gedrag te kijken. Als de sfeer in huis makkelijk omslaat in schelden, duwen, geschreeuw en klappen als het tegenzit, is het niet raar dat jongeren datzelfde gedrag vertonen - soms zelfs een graadje erger wanneer ze ergens gefrustreerd over zijn.

Wat kun je doen tegen agressief gedrag?

  • Het is niet verstandig om agressief gedrag met agressief gedrag te beantwoorden. Als je kind slaat, sla dan niet terug.
  • Stemverheffing of schreeuwen helpt ook niet. Je kunt je kind misschien beter even geen aandacht geven of alleen laten.
  • Wanneer je allebei afgekoeld bent, is het belangrijk dat je met je kind over het gedrag praat. Vertel op een rustige maar duidelijke toon dat je dit gedrag niet accepteert. Wees duidelijk over welk gedrag niet door de beugel kan.

Andere manieren van afreageren

Activiteiten waarin jongeren zich lichamelijk kunnen afreageren, zoals sport, werken vaak goed om agressief gedrag te verminderen. Spoor je kind aan om een sport te gaan doen of weer op te pakken. Denk aan atletiek, hardlopen, voetballen, volleyballen, zwemmen, judo of tennissen.

Als dit niet helpt

Houdt het dwars, negatief, agressief en vijandig gedrag langer dan vier maanden aan? Er kan sprake zijn van een psychisch probleem. Bijvoorbeeld ODD (Oppositional Defiant Disorder). Een zwaarder probleem is CD (Conduct Disorder). Hierbij gaan jongeren meestal ook antisociaal en misdadig gedrag vertonen. Deze gedragsstoornissen gaan vaak gepaard met andere problemen, zoals verslaving (bijvoorbeeld alcoholverslaving), ADHD en stemmingsstoornissen.

Meer informatie over ODD en CD vind je op de website Balansdigitaal.nl. Dit is de oudervereniging voor ouders van kinderen met leer- en gedragsproblemen.

Hulp

Als het te ver gaat of als je het niet meer aankunt, zoek dan hulp. Het is belangrijk dat je kind dan psychiatrische hulp krijgt. Je kunt daarvoor het beste contact opnemen met de huisarts.

Heb je een vraag?

Bij jou in de buurt