Thuis met kinderen, en nu?

broerzus

Met kinderen praten over corona

Kinderen reageren waarschijnlijk met veel vragen op het nieuws over corona en dat is heel begrijpelijk. Sluit aan bij de leefwereld van je kind in wat je vertelt. Probeer vooral wanneer je kind erover begint er aandacht aan te besteden. De website van het NJI geeft hier handige tips voor. Filmpjes van het Jeugdjournaal kunnen je helpen om de vragen te beantwoorden. Dit kan ook fijn zijn samen te kijken.

Voor de meest betrouwbare informatie kun je kijken op de website van Rijksoverheid

Dagstructuur aanhouden

Nu de scholen dicht zijn valt er veel structuur weg voor kinderen. Zetten jullie de wekker nog? Structuur is fijn voor kinderen. Het geeft veiligheid, duidelijkheid en stimuleert gewenst gedrag. Kijk online voor leuke en creatieve dagindelingen. Zo kun je ook afspraken maken, bijvoorbeeld hoe laat jullie activiteiten beginnen en het helpt bij het gebruik van beeldschermen. Teveel schermtijd kan negatieve energie geven en dat heeft invloed op de sfeer thuis.

Probeer te kijken naar waar je kind juist positieve energie van krijgt.

Hou zoveel mogelijk de bedtijden aan die jullie ook als gezin hanteren tijdens een normale schoolweek.

Doorgaan met de ontwikkeling van je kind

Vind je het lastig  te bedenken hoe jullie de dag kunnen invullen? Zorg ervoor dat je de ontwikkeling van je kind nog steeds stimuleert. Stel  ‘schooltijd’ in.

Taal is bijzonder belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. Veel lezen is dé manier om de woordenschat uit te breiden en zo de taalontwikkeling te helpen. Kinderen zijn vaak dol op (voor)lezen. Maak lezen leuk! Ga samen op zoek naar onbekende woorden, lees om de beurt of bouw een hut om in zitten voor je een boek openslaat. Sommige opa’s en oma’s zijn al creatief geweest om toch te blijven voorlezen en een filmpje te sturen naar hun kleinkinderen.

Kijk hier voor meer tips om taal te stimuleren . 

Laat je kind een dagboek bijhouden, net als een vakantieboek. Eventueel met knip en plak werk erbij. Dat kan ook leuk zijn voor de juf of meester, vriendjes of opa en oma.

Hulp nodig of vragen?