Cursussen: Basisschoolkind

study

Onderstaand vindt u alle cursussen en trainingen die te maken hebben met het thema 'basisschoolkind'. 

Training, Rots en Water ( weerbaarheidstraining )

Het Rots & Water programma is een training voor jongens en meisjes. Het is een methode om de eigen weerbaarheid te leren vergroten door te geloven in de eigen kracht en tegelijkertijd anderen respectvol tegemoet te treden. Het wordt onder andere gebruikt om pestgedrag in groepen om te buigen en de sociale omgang naar elkaar te verbeteren. Lees meer.

Brusjesgroep

Deze cursus is bedoeld voor de broer of zus (Brus) van iemand met een beperking of handicap of psychische problemen. Ook als je de dochter of zoon bent van een vader of moeder die langdurig ziek is. De Brusjesgroep is bedoeld voor kinderen tussen de 8 en 12 jaar. Door middel van spel en creativiteit kunnen brussen tijdens de 3 bijeenkomsten van 1,5 uur ervaringen uitwisselen. Met elkaar gaan zij in gesprek over voor hen belangrijke thema’s. Het is namelijk lang niet altijd makkelijk voor kinderen om op te groeien in een gezin met een broer, zus of ouder met een beperking. Brussen kunnen bijvoorbeeld het terecht of onterecht gevoel krijgen dat zij minder aandacht krijgen of dat hun broer of zus veel meer mag. Bij voldoende belangstelling wordt er gekeken of er een Brusjestrainingsgroep kan worden gestart. Stuur een mail naar jggz@edam-volendam.nl voor meer informatie.

Overstap avond – Van groep 8 naar de middelbare school

Groep 8 leerlingen maken de overstap naar de middelbare school. Dat kan een grote verandering zijn voor vele leerlingen en ook voor hun ouders. Daarom organiseren de pedagogen van het Centrum voor Jeugd en Gezin avonden om met de ouders van groep 8 te praten over deze overgang en wat hierbij komt kijken. Lees meer en schrijf je in

Cursus Bewust Opvoeden

De cursus Bewust Opvoeden is bedoeld voor ouders van kinderen in de leeftijd tussen 4 en 12. Het is een preventieve en praktische cursus waar ouders met ‘lichte’ opvoed vragen aan mee kunnen doen. Lees meer en meld je aan.

Hulp nodig of vragen?