Netwerken voor kinderen

Netwerken

'Netwerken' is een term die je de afgelopen 10 jaar steeds vaker hoort. Op borrels en vergaderingen, events en natuurlijk op social media, leggen mensen contacten die nu of in de toekomst handig voor ze kunnen blijken. En dat blijkt te werken. Een meerderheid van de mensen vindt bijvoorbeeld een nieuwe baan via hun netwerk. Ook nieuwe producten worden steeds vaker ontwikkeld met behulp van crowdfunding acties. Maar bij kinderen denken we vaak niet in termen als 'netwerk'. Terwijl dat er toch is: op school, met vriendjes, op de sportclub en natuurlijk met familie. Hoe kun je als ouder nu dat netwerk 'gebruiken' om de opvoeding van je kind te optimaliseren?

We helpen je graag op weg met een paar voorbeelden.

Opa en oma:

Niet iedereen heeft ouders die nog in leven zijn of met wie ze heel warm contact hebben. Als je dus gezegend bent met een lief stel opa’s en oma’s, dan is het heel fijn ze actief te betrekken bij het leven van hun kleinkinderen. Dat kan natuurlijk door ze samen leuke dingen te laten doen maar ook door zelf in gesprek te gaan met je ouders. Hoe hebben zij vroeger bepaalde keuzes gemaakt in jouw opvoeding en welke tips hebben zij ten aanzien van dingen die je moeilijk vindt in het contact met je zoon of dochter?

Coach/trainer:

Een goede trainer weet dat sporten niet alleen fysiek veel vergt maar ook mentaal. Sporten maakt je kind dus niet alleen lichamelijk sterker. Ook kan een trainer aan de manier waarop je kind sport, zien hoe het omgaat met grenzen, competitie en tegenslag. Praat eens met de coach of trainer van de sportclub. Wat is zijn of haar visie hierop en hoe kan hij of zij jouw kind helpen om ‘sterker’ te worden in elk opzicht.

Naschoolse opvang / kinderdagverblijf

Bij de opvang wordt vaak gewerkt met een bewust pedagogisch plan. Hoe zij aankijken tegen thema’s als ‘samen spelen, samen delen’, ‘nee zeggen’, ‘samenwerken’ en ‘zelfstandig worden’ kunnen voor jou als ouder misschien heel leerzaam zijn. Ook is het voor een kind heel fijn als zowel op de opvang als thuis dezelfde regels gelden. Goed idee om hier dus eens over in gesprek te gaan met de pedagogisch medewerker.

Vrienden en vriendinnen

Naarmate je kind ouder wordt, zal de invloed van vrienden en vriendinnen ook steeds groter worden. Jij bent niet meer het enige voorbeeld dat je kind volgt. Kledingkeuze, taalgebruik, trends en mediagebruik worden bepaald door wat ‘de rest ook doet’. Daarnaast leert je kind ook van vrienden hoe het zich in een groep moet handhaven en hoe het om moet gaan met ruzies. Het is handig om te weten wie de kinderen zijn waar jouw zoon of dochter dagelijks mee omgaat en te beseffen dat jouw kind hun mening waarschijnlijk belangrijk vindt. Nodig ze dus eens uit voor het eten en leg contact met hun ouders. Door de vrienden van je kind te leren kennen, leer je ook een stukje van je kind beter kennen en begrijpen.

Hulp nodig of vragen?