Opvoedspreekuur

Vermoeidheid

Het opvoedspreekuur is bedoeld voor ouders met beginnende of iets langer bestaande opvoedvragen of problemen. Ouders kunnen kosteloos terecht voor een adviserend of ondersteunend gesprek. Tijdens deze gesprekken wordt de opvoedvraag of probleem van ouders besproken, worden er doelen gesteld en gezamenlijk een plan van aanpak gemaakt om de doelen te kunnen bereiken. Er wordt o.a. gewerkt volgens de methode Triple P (positief opvoeden). 

Veel voorkomende vragen die we tijdens het opvoedspreekuur tegen komen;

  • "Hoe ga ik om met drift en andere gevoelens van mijn kind",
  • "Hoe kan ik duidelijk regels stellen en zorgen dat mijn kind zich er aan houdt",
  • "Mijn kind is brutaal, wat kan ik hier aan doen",
  • "Mijn kind luistert slecht, thuis en op school, wat kunnen we doen".
  • "Mijn kind wordt geplaagd",
  • "Mijn kind vindt het eng om bij andere kinderen te spelen",
  • ''Mijn kind eet/ slaapt slecht’’.

Persoonlijk advies biedt de mogelijkheid om dieper in te gaan op deze specifieke vragen en gericht advies te geven aan ouders. Het opvoedspreekuur is anoniem. Dit wil zeggen dat wij geen dossier bijhouden en de aantekeningen na de laatste afspraak vernietigd worden. 

Als uit de gesprekken blijkt dat er meer of andere ondersteuning nodig is, dan wordt samen met de ouders gekeken (soms ook in overleg met school of andere betrokkenen hulpverleners) wat de beste vorm van ondersteuning of zorg voor de ouder en/of hun kind is. Ook helpt de pedagogisch adviseur om de doorverwijzing soepel te laten verlopen.

Wanneer is onze pedagogisch adviseur aanwezig? 

Elke 2e en 4e dinsdagmiddag van de maand

Elke 2e en 4e woensdagochtend van de maand en

Elke 1e en 3e vrijdagochtend van de maand.

Waar

Alle afspraken vinden plaats in het CJG Edam-Volendam gevestigd aan de Wieringenlaan 1a, 1132 MB in Volendam.

Kosten 

Aan een bezoek aan het opvoedspreekuur zijn geen kosten verbonden. 

Afspraak maken? 

U kunt zelf een afspraak maken op www.opvoedspreekuur.nl of telefonisch via (0299) 748 004.

Hulp nodig of vragen?